Protagonist je mladenič s težavami v duševnem zdravju, ki zadnjih nekaj mesecev obiskuje vzgojno varstveni zavod.

Socialni delavci si prizadevajo dvigniti mladeničevo raven samostojnosti in odločnosti, saj ima težave s samospoštovanjem in je čustveno odvisen od staršev. Starša ga močno nadzirata in sta posesivna ter mu tako ne pustita veliko samostojnosti. Ker ju skrbi, »da bi lahko zašel v težave« ali »da bi se poškodoval«, mu ne pustita, da bi šel sam ven. Ko obiskuje dejavnosti v vzgojno varstvenem zavodu, ga tja pripeljeta in prideta iskat. Čez dan kličeta osebje v zavodu, da se prepričata, da je mladenič še tam. Napreduje in dosega dobre rezultate. Ne glede na to »zmrzne« in na videz izgubi sposobnost izražanja samega sebe in svojih potreb, ko sta ob njem starša. Nenadoma postane bolj neodločen, nesamozavesten in živčen. Čez nekaj časa se strokovnjaki za duševno zdravje, ki delajo v vzgojno varstvenemu zavodu, odločijo, da se bodo s staršema pogovorili o napredku njunega sina. Zdi se, da ju dobra novica ne gane in se še naprej pokroviteljsko obnašata do njega. Po drugi strani pa protagonist še vedno izkazuje nenadno pomanjkanje samostojnosti v prisotnosti njegovih staršev.

Teoretično ozadje

Tip agresije

Odnosna agresija – čustveno nasilje.

Čustva: tesnoba, žalost

Spoprijemanje s situacijo/stresorji povezani z duševno boleznijo/socialno stigmo

Spoprijemanje s situacijo/funkcionalne strategije spoprijemanja

Vprašanja in odgovori

1. vprašanje

V katerem delu scenarija je protagonist žrtev nasilja? Na katero vrsto nasilja se nanaša scenarij? 

1. odgovor

Starša protagonista se do njega vedeta pokroviteljsko in ga nadzirata. Obravnavata ga, kot da ni sposoben biti samostojen, čeprav jima je dokazal nasprotno. Nasilje izvajata starša tekom cele zgodbe.

2. vprašanje

Ali menite, da so protagonistu njegove misli, dejanja, občutja in odnos pomagali pri spoprijemanju s situacijo?  Imate kakšne alternativne ideje?

2. odgovor

Počuti se nemočnega in nesamostojnega. A »neodločen, nesamozavesten in živčen« je le v prisotnosti svojih staršev. Postal je bolj samostojen in samozavesten, a ga skrbi, da mu bo spodletelo pred starši. Vedno mora opomniti samega sebe, da je sposoben sam sprejemati odločitve in da morajo drugi te odločitve spoštovati.

3. vprašanje

Katere druge intervencije in ukrepi bi lahko dodatno pomagali protagonistu, da se spoprime s tem in vsemi morebitnimi podobnimi incidenti v prihodnosti?

3. odgovor

Strokovnjaki za duševno zdravje morajo še naprej spodbujati protagonista in ga voditi do zavedanja, da vsem lahko spodleti – iz napak se učimo.

Comments are closed.