Chesterja, visokega in suhega najstnika, ki blesti pri matematiki in naravoslovnih predmetih, je sram, kadar se mora v šolski fantovski garderobi preobleči v športna oblačila, saj nima razvitih mišic. Drugi bolj atletsko grajeni in mišičasti najstniki opazijo Chesterjevo sramežljivost in se je jo odločijo izkoristiti. S telefoni na skrivaj posnamejo fotografije Chesterja, ko je ta brez majice in v boksaricah. Te fotografije nato posredujejo ostalim učencem preko aplikacije WhatsApp. Kmalu fantje in dekleta kažejo s prstom na Chesterja, se mu posmehujejo in smejijo, ko hodi po šolskih hodnikih. Sliši komentarje kot so: »Poglej ga, paličnjaka«, »reva« in »pomehkuženec«. Te besede ga globoko prizadenejo in odnos njegovih sošolcev do njega začne vplivati na njegove ocene pri matematiki in drugih naravoslovnih predmetih.

Teoretično ozadje

Tip agresije

Odnosna agresija, ki vodi do nadlegovanja.

Čustva: sram

Spoprijemanje s situacijo/stresorji povezani z duševno boleznijo/viktimizacijo

Spoprijemanje s situacijo/funkcionalne strategije spoprijemanja

Vprašanja in odgovori

1. vprašanje

V katerem delu scenarija je protagonist žrtev nasilja? Na katero vrsto nasilja se nanaša scenarij? 

1. odgovor

Ko se njegovi prijatelji odločijo izkoristiti njegovo pomanjkanje mišic in posnamejo fotografije Chesterja v boksaricah brez majice ter jih posredujejo ostalim učencem preko aplikacije WhatsApp.

Gre za spletno nadlegovanje (ang. cyberbullying) in zasramovanje telesa.

2. vprašanje

Ali menite, da so protagonistu njegove misli, dejanja, občutja in odnos pomagali pri spoprijemanju s situacijo?  Imate kakšne alternativne ideje?

2. odgovor

Ne. Če se Chester počuti osramočenega, potem se bo čez čas odtujil od ostalih in bo to škodovalo njegovemu uspehu v šoli. V tem primeru se je potrebno osredotočiti na Chesterjeve prijatelje.

3. vprašanje

Katere druge intervencije in ukrepi bi lahko dodatno pomagali protagonistu, da se spoprime s tem in vsemi morebitnimi podobnimi incidenti v prihodnosti?

3. odgovor

  • Resni pogovori z nasilneži in žrtvami
  • Resni pogovori s starši nasilnežev in žrtev
  • Igranje vlog na temo neagresivnega vedenje z nasilneži
  • Igranje vlog na temo asertivnega vedenja z žrtvami

Comments are closed.