Protagonist je moški s težavami v duševnem zdravju. Obiskuje terapevta, a tega ne želi povedati nikomur, niti svojim najbližjim prijateljem ali družini. Noče da bi spremenili svoj odnos do njega in ga skrbi, da bi ga obsojali, če bi ugotovili, da ima duševno bolezen. Posledično so ga drugi obravnavali kot običajno. Na delovnem mestu so mu bile dodeljene številne odgovornosti, ki so izčrpale njegov um. Sčasoma je začel doživljati vse večji stres in je izgubil službo. Njegovi prijatelji so se nehali družiti z njim – celo njegova družina ga krivi, ker je bil v službi neprofesionalen in šibek, le zato ker je dobil malce več odgovornosti.

Teoretično ozadje

Tip agresije

Strah pred socialno stigmo, ki vodi v odnosno agresijo.

Čustva: sram, strah

Spoprijemanje s situacijo/stresorji povezani z duševno boleznijo/socialno stigmo

Vprašanja in odgovori

1. vprašanje

V katerem delu scenarija je protagonist žrtev nasilja? Na katero vrsto nasilja se nanaša scenarij? 

1. odgovor

  • Ko so se prijatelji nehali družiti z njim
  • Ko ga je začela družina kriviti za neprofesionalno vedenje na delu
  • Gre za čustveno nasilje

2. vprašanje

Ali menite, da so protagonistu njegove misli, dejanja, občutja in odnos pomagali pri spoprijemanju s situacijo? Imate kakšne alternativne ideje?

2. odgovor

Ne, saj se še ni sposoben iskreno odzvati na situacijo in se zaščititi. Če se drugim ne bo odprl o svoji duševni bolezni, mu ti ne bodo mogli pomagati, niti ne bodo mogli razumeti situacije in se ustrezno odzvati.

3. vprašanje

Katere druge intervencije in ukrepi bi lahko dodatno pomagali protagonistu, da se spoprime s tem in vsemi morebitnimi podobnimi incidenti v prihodnosti?

3. odgovor

  • Terapevtske intervencije
  • Zdravstvene intervencije
  • Poklicne intervencije
  • Intervencije na področju socialnega varstva

Comments are closed.