Panos je 50-letni gospod, ki živi v psihosocialnem rehabilitacijskem domu, z diagnozo paranoidne shizofrenije.

Nekega jutra je dobil dovoljenje, da obišče banko in poskrbi za nekaj stvari v zvezi s svojim bančnim računom. Ko je prišel na vrsto, mu je bančni uslužbenec dal obrazec. Panos je imel nekaj vprašanj o izpolnjevanju obrazca. Bančni uslužbenec se je razjezil in začel vpiti na Panosa in ga vprašal, zakaj ima toliko težav pri izpolnjevanju obrazca. Ko je bančni uslužbenec videl na obrazcu njegov domač naslov, torej naslov psihosocialnega rehabilitacijskega doma, je z ironičnim tonom glasu rekel: »zdaj pa razumem«.

Komentarju so se osebe, ki so čakali v vrsti za njim, začele smejati. Panos ni komentiral vedenja zaposlenega. Najprej je bil jezen, a je nato pomislil, da ne gre za pomemben incident. Menil je, da je odziv bančnega uslužbenca razumljiv in je upravičil njegovo vedenje kot normalno, pri tem pa je upošteval tudi njegovo utrujenost. Ko se je vrnil, je srečal sostanovalca iz psihosocialno rehabilitacijskega doma, ki ga je prosil, da mu posodi denar.

Panos mu je odgovoril, da mu ga ne more, saj v banki ni mogel dokončati postopka. Sostanovalec mu je rekel, da je »neuporaben« in šel stran. Panos ni odgovoril, le povesil je glavo, šel na dvorišče in začel kaditi. Kmalu zatem je do njega prišel član osebja in mu rekel, da veliko kadi in da mu ta navada lahko povzroči veliko zdravstvenih težav v prihodnosti. Takrat je Panos pobesnel in začel kričati. Sčasoma je prosil za dodatna pomirjevala.

Teoretično ozadje

Tip agresije

Epizode verbalne agresije, ki krepi socialno stigmo

Čustva: jeza, krivda

Spoprijemanje s situacij/stresorji povezani z duševno boleznijo/socialno stigmo in viktimizacijo

Spoprijemanje s situacijo/funkcionalne strategije spoprijemanja

Vprašanja in odgovori

1. vprašanje

V katerem delu scenarija je protagonist žrtev nasilja? Na katero vrsto nasilja se nanaša scenarij? 

1. odgovor

Komentarji bančnega uslužbenca so bili žaljivi in so stigmatizirali Panosa. Smejanje drugih strank v banki je bil žaljiv odziv.

Poleg tega bi bilo vedenje sostanovalca iz doma lahko označeno kot verbalno nasilno.

2. vprašanje

Ali menite, da so protagonistu njegove misli, dejanja, občutja in odnos pomagali pri spoprijemanju s situacijo?  Imate kakšne alternativne ideje?

2. odgovor

Panos je bil sprva jezen, a se ni odzval v skladu s svojimi čustvi. Nato je obravnaval vedenje bančnega uslužbenca kot razumljivo. Pri drugem incidentu s sostanovalcem v domu je bil odziv Panosa »pasiven«.

Dejstvo, da se v obeh dveh primerih ni odzval agresivno (čeprav je bil sprva jezen), je pripomoglo, da se je izognil potencialnim težavam. Po drugi strani so se v njem nabrala občutja, ki so morda vodila do intenzivnega izbruha jeze.

3. vprašanje

Katere druge intervencije in ukrepi bi lahko dodatno pomagali protagonistu, da se spoprime s tem in vsemi morebitnimi podobnimi incidenti v prihodnosti?

3. odgovor

Lahko bi tudi spremenil svoj odziv in morda izrazil svoje nezadovoljstvo glede odnosa bančnega uslužbenca in sostanovalca v domu (na miren način). Poleg tega bi se lahko drugače odzval na poziv uslužbenca doma in se z njim pogovoril o incidentih, zaradi katerih se je počutil neprijetno, da bi se čustveno sprostil.

Comments are closed.